เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ รองลงมาจากเรื่องปัจจัยหลักต่างๆ ทำให้เทศบาลนครอุดรธานีต้องใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง

read more