“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้วิดีโอให้ได้อะไรมากกว่าการเฝ้าระวังและความปลอดภัย” Brett Hansen กล่าวเกี่ยวกับการนำเข้าสู่ยุคใหม่ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แม้ว่ารัฐบาลของแต่ละแห่งจะบังคับใช้และควบคุมกฎด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานไว้ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศของเรามีการประกอบอาชีพที่เป็นอันตรายจำนวนมาก ทั้งในเหมืองแร่และแหล่งทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ, การผลิต, การขนส่งและในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย วิดีโอมีบทบาทอย่างมากในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันตรายต่างๆ และควรมองว่าเป็นมากกว่าส่วนหนึ่งของเครือข่ายความปลอดภัย

กล้องรักษาความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการการตรวจสอบและการป้องกัน นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา มีการนำไปใช้สำหรับคลังสินค้า สายการผลิต และการขนส่งสินค้า เหมืองแร่และทรัพยากร สาธารณูปโภค และอื่นๆ จนช่วงต้นทศวรรษ 1990 กล้องวงจรปิดได้พัฒนาเป็นกล้องดิจิทัล ซึ่งมีความสามารถมากขึ้นโดยรองรับเทคโนโลยีและความสามารถใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

โดยทั่วไปแล้วกล้องสมัยใหม่จะติดตั้งชิปคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถมากกว่าแค่การบันทึก ความสามารถที่เพิ่มเข้ามา ได้แก่ การระบุชนิดของวัตถุภายในขอบเขตการมองเห็น การระบุสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่เฉพาะ การปรับสภาพแสงสูงและแสงน้อยโดยอัตโนมัติ และการปกปิดส่วนต่างๆของภาพเพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้เครือข่ายของกล้องโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Video Management System (VMS) ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูง และการรวมเทคโนโลยีอื่นเข้ามาในระบบ เพื่อสร้างระบบ ECO system สำหรับการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

เครือข่ายกล้องนี้ก็ไม่ได้มีการใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์เท่านั้น ระบบยังสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จดจำใบหน้า ซอฟต์แวร์จดจำป้ายทะเบียน ระบบควบคุมการเข้าออก สัญญาณเตือน และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับดำเนินกิจกรรมอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อม ตลอดจนลองรับความต้องการในการนำไปใช้สำหรับงานต่างๆได้มากมาย

แพลตฟอร์ม VMS นั้นไม่ได้ถูกพัฒนาความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่นๆได้เหมือนกันทั้งหมด ในกลุ่มเทคโนโลยี VMS นี้ จำเป็นต้องระบุว่าต้องเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดและอนุญาตให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถที่จะเขียนโค้ดเพื่อเชื่อมโยงซอฟต์แวร์ของตนกับ VMS ได้ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สนับสนุน ทำให้ไม่มีขีดจำกัดของระบบ Ecosystem ที่ปลอดภัย

ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร โลหะแต่ละชิ้นเมื่อได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมแล้วจะต้องทาสีหรือเคลือบแล้วอบให้แห้ง โรงงานผลิตดังกล่าวมีห้องพิเศษที่สงวนไว้สำหรับสิ่งนี้ เช่น เตาเผา ซึ่งอุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่อันตราย บางทีอาจจะเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งและยังไม่มีความเข้าใจที่ดีเท่าที่ควรกับเครื่องมือและสภาพแวดล้อม ซึ่งบางทีอาจส่งผลร้ายแรงตามมา

ด้วยเครือข่ายของกล้องอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเตือนภัย สถานการณ์นี้จึงสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์โดยตรง กล้องที่เชื่อมต่อกับ VMS สามารถตั้งค่าให้ส่งเสียงเตือนหากมีคนเดินเข้าไปในทางเดินรอบห้องพ่นความร้อนในบางช่วงเวลา หรือเมื่อประตูล็อค สามารถตั้งค่าระบบเสียงให้ประกาศโดยอัตโนมัติว่ากำลังจะมีเหตุการณ์ผิดปกติ และแนะนำให้ทุกคนออกจากพื้นที่ หรือสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังหัวหน้างาน หรือผู้ดูแลระบบในห้องควบคุม ตลอดจนสามารถส่งข้อความโดยตรงผ่านระบบเสียงถึงใครก็ตามที่เข้ามาในพื้นที่ เป็นต้น

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นจาก VMS ขั้นสูงสามารถรวมฟังก์ชันล้ำสมัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ตั้งแต่การระบุรถยนต์ (แม้ว่าจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วก็ตาม) ไปจนถึงแผนที่การสัญจรไปมาภายในโรงงาน บริษัทต่างๆจำเป็นต้องดูแลพนักงานอย่างเข้มงวด และยังต้องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทอย่างเต็มที่ ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การจดจำป้ายทะเบียนช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมผู้คนและยานพาหนะที่เข้าสู่พื้นที่มีการควบคุมและติดตามได้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งให้ความสามารถในการจัดระดับความปลอดภัยภายในส่วนต่างๆซึ่งจะมีประโยชน์โดยตรงต่อความปลอดภัยของพนักงานเช่นกัน เป็นการลดความเสี่ยงของการโจรกรรมหรือเหตุที่เป็นอันตราย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการควบคุมการเข้าออกให้ล็อกประตูและทางเข้าในบางช่วงเวลา เพื่อจำกัดการเข้าถึงของใครก็ตามที่อาจเข้ามาในพื้นที่อันตรายในเวลาที่ไม่ถูกต้อง นอกเหนือจากนี้ฟุตเทจวิดีโอยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรโตคอลควบคุมการเข้าถึงในลักษณะเดียวกันกับที่ประตูและพื้นที่บางส่วนที่จำกัดไว้ ระบบจะช่วย ‘ปิดขีดจำกัด’ เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงฟุตเทจของพื้นที่โดยละเอียด สามารถตรวจสอบพนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้ในระดับที่สูงกว่าปกติ และยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างปลอดภัยกว่าที่เคยเป็นมา

พื้นที่คลังสินค้าเป็นอีกตัวอย่างที่ดีของเทคโนโลยี VMS ที่ช่วยในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อมีเครื่องจักรหนักเคลื่อนที่ไปรอบๆโรงงานในขณะที่พนักงานปฏิบัติการ รถเก็บผลไม้ที่เก็บของในขณะที่พวกเขาออกตั๋ว และรถยกที่เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง – ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุการบาดเจ็บได้

VMS ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถติดตามความเคลื่อนไหวประจำวันของพนักงานและเครื่องจักรทั่วทั้งสถานที่ สร้าง Heatmapของการจราจร สิ่งนี้สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรอย่างปลอดภัยของคนเดินถนนและเครื่องจักร คำนวณเวลาที่มีงานมากที่วุ่นในแต่ละวัน และกำหนดจุดคอขวดของงานที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการจัดการเพื่อกำหนดโครงสร้างด้านสุขภาพและความปลอดภัยได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ส่งเสียงเตือนหรือออกคำเตือนหากมีคนเข้ามาในเลนรถยกที่กำหนดไว้ หรือหลงเข้าไปใน’เขตอันตราย’ ที่กล้องสามารถตรวจจับได้เมื่อมีคนข้ามเขตเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ และตรวจดูให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เป็นอันตราย

ระบบยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีเส้นทางที่ง่ายและปลอดภัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ครั้งหนึ่งระบบกล้องเคยถูกมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน แต่หากพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ อย่างเรื่อง OH&S ที่กล่าวในข้างต้น และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเครือข่ายกล้องจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยในการดำเนินงานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินของบริษัทในขณะที่ให้คุณค่าที่เพิ่มมากขึ้น

ความปลอดภัยของพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในแต่ละวันของสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานเสมอ การก้าวไปไกลกว่าการรักษาความปลอดภัยโดยคิดว่าวิดีโอเป็นเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้สภาพแวดล้อมเหล่านั้นปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ลดความเสี่ยงและเพิ่มระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่:
Email: info@digitalcom.co.th
Website: www.digitalcom.co.th
Tel: 02-641-5879

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า