Training

บริษัท ดิจิตอลคอม เปิดอบรมหลักสูตร Digitalcom Partner Development

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ได้จัดโปรแกรม การฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ทั้งในด้านเทคนิคและการตลาดเพื่อให้เห็นถึงโอกาสในการขายและตลาดในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยในการเพิ่ม มูลค่ายอดขายให้บริษัทของท่านมากยิ่งขึ้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดหัวข้ออบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่เบอร์ 02-6415879 ฝ่ายการตลาด อีเมล: marketing@digitalcom.co.th

ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!

ดูหลักสูตร