Product

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเน็ตเวิร์คมากว่า 28 ปีและเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ค และระบบ IT Infrastructure ที่ทันสมัยด้วยประสบการณ์ในแวดวงไอทีมากกว่า 28 ปี จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำทั่วโลก ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีทีม Engineer Support ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสินค้าทุกประเภท ที่นำเข้ามา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จึงได้แบ่งประเภทหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทราบถึงรายละเอียดเบื้องต้นของสินค้า

PSIM and Map 3D Solutions for Smart Buildings and Cities