Product

 

Hitachi Smart Cities & Video Intelligence Solutions 

 

I. Hitachi Video Analytics หรือ HVA คือ การนำภาพวิดีโอจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือไฟล์วีดีโอมาทำการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทำ Video Analytics นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน นโยบายการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงความต้องการเพื่อที่ให้บรรลุผลทางด้านธุรกิจ ซึ่งโซลูชั่นของ HVA จะมีการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ตามการใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้

1) Operational Intelligence จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติการ เน้นในเรื่องของค่าสถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้น

People counter คือ การนับจำนวนคนที่เข้าและออกในจุดที่ต้องการ
Traffic Analyzer คือ การนับจำนวนยานพาหนะ แบ่งตามชนิด ในพื้นที่ที่ต้องการ
Queue Detector คือ การตรวจสอบปริมาณของจำนวนคนที่อยู่ในแถวหรือตรวจสอบความหนาแน่นขอบุคคลในพื้นที่
License Plate Recognizer คือ การอ่านป้ายทะเบียนรถ ออกมาเป็นตัวอักษร
Activity Visualizer คือการบอกถึงปริมาณกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ในพื้นที่ที่ต้องการ
Parking Spaces Analyzer คือ การตรวจสอบช่องจอดว่ามีรถจอดอยู่หรือไม่
Direction Controller คือ การตรวจสอบว่ามีบุคคล หรือยานพาหนะ เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
Camera Health Monitor คือ การตรวจสอบว่ากล้องมีสิ่งของมาบัง หรือทีการโฟกัสไม่เหมือนเดิมหรือไม่

2) Security Intelligence จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ทางด้านการรักษาความปลอดภัย เน้นในเรื่องของการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

Intrusion Detector คือ การกำหนดพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึง หากมีคนบุกรุกหรือล่วงล้ำเข้าไปจะมีการแจ้งเตือน
Facial Recognition คือ การรู้จำใบหน้า ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบคือ การตรวจสอบใบหน้าบุคคลเทียบกับฐานข้อมูล (Live Face Match) และ ระบบบันทึกใบหน้าบุคคล (Face Collector)
Object Detector คือ การแจ้งเตือนเมื่อพบวัตถุหรือสิ่งของ ถูกวางไว้ในพื้นที่ต่างๆ เกินเวลาที่กำหนดไว้ รวมไปถึงแจ้งเตือนเมื่อมีวัตถุ ถูกนำออกไปจากพื้นที่ที่กำหนด
Video Enhancer คือ ระบบปรับปรุงคุณภาพของวีดีโอ อาชิ การปรับปรุงภาพวีดีโอที่มีการสั่นไหวของกล้อง ให้ออกมาเสมือนเป็นภาพที่นิ่ง

3) Privacy Protection เน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัว โดยจะทำการเบลอใบหน้าของบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวเป็นสาธารณะ เช่น การเบลอใบหน้าของผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือเบลอหน้าของบุคคลในห้องพิจารณาคดี เป็นต้น 

 

II. Live Face Matching System หรือ LFM ถือเป็น Video analytic รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบภาพใบหน้าของบุคคุลจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กับฐานข้อมูลบุคคลที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ และเมื่อตรวจจับภาพใบหน้าตรงกับฐานข้อมูลที่มีการลงทะเบียนไว้ จะดำเนินการในขั้นตอนถัดไปได้ อาทิ บุคคลที่กล้องจับภาพได้อยู่นั้นเป็นบุคคลต้องสงสัยที่อยู่ใน แบล็คลิสต์ จะมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งเราสามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลของบุคคลลงในฐานข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รวมไปถึงจัดกลุ่มของบุคคลได้เช่น กลุ่มลูกค้าวีไอพี กลุ่มแบล็คลิสต์ เป็นต้น

 

III. Hitachi Visualization Suite หรือ HVS เป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่น ที่ทางบริษัท ฮิตาชิ แวนทารา สามารถรวบรวมภาพวีดีโอจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), ข้อมูลจากระบบเซนเซอร์ต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลจากแอพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อแสดงผลรวมอยู่ในหน้าจอเดียว ทั้งนี้ระบบ HVS ยังมีความสามารถในการค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงสามารถแสดงรายงานออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปได้ด้วย

        วิธีการทำงานของ HVS หัวใจหลักของการทำงานจะเป็นการรวบรวมภาพวิดีโอจากระบบกล้องต่างๆ ซึ่ง HVS จะสามารเชื่อมโยงกับ บริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการกล้องวิดีโอ (VMS) ชั้นนำ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกล้องวิดีโอควบคู่ไปกับบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบ ที่พร้อมจะนำเสนอโซลูชั่นที่ประกอบไปด้วยความสามารถของ HVS และ ไมล์สโตน

 

ในปัจจุบันที่มีการพูดถึง Smart Life Smart City และ Smart ต่างๆ มากมาย แต่การที่จะเป็น Smart ได้นั้นจะต้องมีข้อมูลที่ดี และการเชื่อมโยงที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งตอนนี้ บริษัท ฮิตาชิ แวนทารา ได้ร่วมมือบริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ทำให้ออกมาเป็นจริงแล้ว ทั้งฐานข้อมูลที่ดี และการเชื่อมโยงที่วิเคราะห์ได้หลายหลากตามความต้องการ ทั้งยังมีการรักษาความปลอดภัยที่ครบครันจากบริษัท ดิจิทอลคอม จำกัด อีกด้วย

ในอดีตมองว่ากล้องวีดีโอ หรือ CCTV เปรียบเสมือนตาที่ใช้เอาไว้สอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ แต่ในปัจจุบัน CCTV ได้ล้าหลังไปแล้ว เพราะปัจจุบันได้ก้าวขึ้นสู่ระบบ AI หรือระบบสมองกล ที่นอกจากจะมี CCTV เป็นตา แล้วยังมีสมองซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ต่างๆ ช่วยในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ ทำให้สามารถเปรียบเสมือนคล้าย Hollywood World ซึ่งจริงๆ แล้วในโลกปัจจุบันก็ได้เกิดขึ้นมาจริงแล้ว ยังไม่มีบริษัทไหนที่ทำครบและเป็นแพลตฟอร์มที่ทั่วโลกยอมรับ หากแต่ในวันนี้สิ่งที่ บริษัท ฮิตาชิ แวนทารา ร่วมกับบริษัท ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ทำให้เห็นเป็นการประกอบร่างว่าใช้ได้จริงและไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาตั้งแพลตฟอร์มกันใหม่ เพราะฉะนั้นจึงมองว่าตรงนี้เป็นการเปิดไปสู่อีกยุคใหม่ของระบบ CCTV