[x]ปิดหน้าต่าง

Application Solution

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
 

ระบบสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นขั้นสูงสุดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, หน่วยดับเพลิง, หน่วยงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานบรรเทาสาธรณภัยอื่นๆ ในอดีตเจ้าหน้าที่กลุ่มแรกที่เข้าทำงานขณะเกิดพิบัติภัยนั้นถูกจำกัดอยู่แค่การเสื่อสารสำหรับการสื่อสาร, สั่งการและควบคุมสถานการณ์ด้วยเสียงเพียงระบบเดียว ผลก็คือความเสี่ยงในการับรู้สถานการณ์จริงของอุบัติภัยซึ่งที่ผ่านมาตัวเลือกที่เพิ่มความสามารถให้กับช่องทางการสื่อสารขนาดจำกัดนี้ ได้แก่ ระบบส่งข้อความสั้น, ระบบสื่อสารวิดีโอผ่านดาวเทียมและรูปแบบของสื่อสารอื่นๆ ในทางกลับกันเครือข่ายสื่อสารทางธุรกิจที่มีความทันสมัยกว่า เช่น เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย เกิดขึ้นมากมาย แต่อย่างไรก็ตามความเป็นเครือข่ายสาธารณะก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของความปลอดภัยได้ดีพอ แต่ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปด้วยการอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่ 4.9 GHz สำหรับการใช้งานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับประสานและเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานที่ประสบอุบัติภัย และที่สำคัญคือระบบที่รองรับในระยะยาว

 

สิ่งหนึ่งที่เป็นความล้ำหน้าของเทคโนโลยีบรอดแบนด็ไร้สายก็คือการเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย ซึ่งโครงข่ายบรอดแบนด์ไร้สายนั้นสามารถเชื่อมต่อกันได้ทันทีและเป็นแบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถสมานโครงข่ายได้ด้วยตัวเองกรณีการทำงานขัดข้องหรือเสียหาย โครงข่ายบรอดแบนด์ไร้สายรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ต้องการประสิทธิภาพสูง อาทิ ระบบมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น เสียง, วิดีโอและการสื่อสารข้อมูลและรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมเสมือนกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ ซึ่งโครงข่ายไร้สายนั้นมีเสถียรภาพและความปลอดภัยในการทำงานที่มั่นใจได้บนการใช้งานที่ง่ายและยึดหยุ่นสูงสุด ซึ่งจุดเด่นนี้และอีกหลายหลากทำให้โครงข่ายไร้สายเป็นโซลูชั่นสำหรับระบบบรรเทาสาธารณภัยระดับสูง Firetide ผู้นำผลิตภัณฑ์ทางด้านโครงข่ายไร้สายสำหรับธุรกิจและผู้ให้บริการเครือข่าย ขอนำเสนอ HotPort® อุปกรณ์สำหรับโครงข่ายไร้สายที่รองรับความถี่ 4.9 GHz ที่เป็นย่านความถี่สำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการใช้งานหลักๆ ของงานบรรเทาสาธารณภัยหลายๆ ประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยอุปกรณ์โครงข่ายไร้สายของ HotPort ด้วยการทำงานแบบสองทางและการแก้ไขการทำงานที่ผิดพลาด กับสถานการณ์ที่เกิดอยู่ทุกวันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยมีโอกาสอย่างมากที่จะต้องเจอกับระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนวุ่นวายในสถานที่ประสบภัยจริง ทำให้เจ้าหน้าที่มีระบบที่ใช้งานได้และมีโครงข่ายสื่อสารได้จริงกับอุปกรณ์โครงข่ายไร้สายของ HotPort

 

เครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน


ระบบโครงข่ายไร้สายของ HotPort สามารถติดตั้งให้ทำการครอบคุลมพื้นที่การทำงาน ในการให้บริการระบบสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายในลักษณะของการใช้งานเป็นเครือข่ายหลัก, การใช้งานวันต่อวัน หรือจะใช้เป็นเครือข่ายสำรองสำหรับกระจายระบบสื่อสารในพื้นที่เกิดเหตุ (รายละเอียดหน้าถัดไป) ด้วยการออกแบบให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด, สามารถเพิ่มขยายระบบได้และง่ายต่อการใช้งาน โครงข่ายไร้สายนั้นช่วยให้มีเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคุลมพื้นที่ทั้งหมดหรือจะเลือกเฉพาะพื้นที่การครอบคลุมการทำงานได้เองตั้งแต่ในเขตเมืองขนาดเล็กจนถึงเหตุพิบัติภัยทั้งประเทศ นอกจากนี้โครงข่ายไร้สายแบบดังกล่าวสามารถเชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันทั้งแบบชั่วคราวและถาวรในกรณีต้องการการครอบคุลมพื้นที่การทำงานที่มากขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมระบบการทำงานเข้ากับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ หรือเพื่อครอบคุลมสถานการณ์การช่วยเหลืออื่นๆ เท่าที่จะทำได้
เพื่อที่จะครอบคุลมพื้นที่ที่ต้องการ โครงข่ายไร้สายในพื้นที่จะติดตั้งด้วยอุปกรณ์แบบติดตั้งนอกอาคารของ HotPort ตามหลังคาอาคาร, เสาไฟฟ้าหรือโทรศัพท์หรือเสาระบบสื่อสารอื่นๆ อุปกรณ์ติดตั้งนอกอาคารของ HotPort ติดตั้งอยู่ในชุดป้องกันสภาพอากาศและมีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็ว 10/100 Mbps. แบบคู่พร้อมมาตรฐานอุตสาหกรรม PoE (Power over Ethernet) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวให้ประโยชน์อย่างเด็มที่กับ COTS (commercial off-theshelf) รวมถึงระบบกล้องวิดีโอวงจรปิด, จุดให้บริการไร้สาย (Access Point) หรือสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่นๆ ด้วยความเร็วสูงถึง 70 Mbps. ผนวกกับระบบจัดการลำดับความสำคัญและระบบบริหารจัดการช่องทางข้อมูล ทำให้โครงข่ายไร้สายของ HotPort นั้นรองรับการใช้งานกับระบบข้อมูลที่มีใช้อยู่และระบบวิดีโอและเสียงบนเครือข่ายการสื่อสารแบบ IP

 

รูปแบบการใช้งานที่สามารถดึงประโยชน์จากการเข้าถึงโครงข่ายบอร์ดแบนด์ไร้สาย ด้วยการมีโครงข่ายไร้สายย่อยๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ :


• การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางระยะไกลที่เก็บข้อมูลแผนที่, ฐานข้อมูลอาชญากรระดับชาติและท้องถิ่น, ฐานข้อมูลทะเบียนรถ, ข้อมูลของวัตถุมีพิษ, พิมพ์เขียวอาคารและสิ่งก่อสร้าง, กระบวนการทำงาน, รายการตรวจสอบ, สารบัญรายชื่อผู้ติดต่อ, บัญชีรายชื่, ข้อมูลประวัติความเชี่ยวชาญ, รายงานและอื่นๆ
• ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย สำหรับบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องดิจิตอล
• ระบบข้อความด่วนแบบมัลติมีเดีย สำหรับผู้ทำงานในพื้นที่
• ระบบกระจายข่าวสารในการแจ้งเตือนและแถลงการณ์ เพื่อกำหนดขอบเขต/จุดให้บริการและเจ้าหน้าที่ทำงานส่วนหน้า
• ระบบจัดเก็บบันทึกแบบออนไลน์ ช่วยในการเติมข้อมูลลงรายงานหรือประโยชน์ในการวางแผน
• เครือข่ายเสริมที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เข้าสู่พื้นที่ สามารถสื่อสารกับกองบัญชาการในการรับรู้สถานการณ์จริงในพื้นที่

 

โครงข่ายไร้สายเฉพาะพื้นที่ของ HotPort สามารถให้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูงให้กับทั้งภายในองค์กรหน่วยงานเดียวกันและสามารถเชื่อต่อเข้ากับเครือข่ายของหน่วยงานอื่นในกรณีที่จำเป็น รวมถึงการช่วยเหลือร่วมกันซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งได้รับอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่ 4.9 Ghz แล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นหรือรัฐ, หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (SWAT), กองกำลังรักษามาตุภูมิ, ตำรวจดับเพลิง, หน่วยพยาบาลฉุกฉิน, โรงพยาบาล, สำนักงานป้องกันโรคติดต่อ, ระบบขนส่งมวลชน, ระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ หน่วยงานทั้งหมดนี้สามารถใช้ประโยชน์จากการอนุญาติให้ใช้โครงข่ายไร้สายเฉพาะพื้นที่ นอกจากนั้นอุปกรณ์ไร้สายของ HotPort แบบติดตั้งในอาคารนั้นสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์แบบติดตั้งภายนอกอย่างไร้ร้อยต่อ เพื่อที่จะขยายพื้นที่และเชื่อโยงไปยังศูนย์บัญชาการ, ศาลากลางและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทั้งแบบชั่วคราวและฐาวร

 

Firetide HotPoint® อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายที่ช่วยให้สามารถสร้างช่องทางการเชื่อมต่อทั้งแบบในและนอกอาคารให้กับเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เข้าถึงพื้นที่และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ ด้วยระบบการสื่อสารไร้สายแบบ WiFi ทั่วไป เนื่องจากระบบโครงข่ายไร้สายนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดแบบ multipoint-to-multipoint ไม่สามารถให้การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดกับอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่ง FCC ได้กำหนดมิให้การติดตั้งสามารถเชื่อมต่อแบบดังกล่าวได้ แต่ด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ระบบโครงข่ายที่ติดตั้งอุปกรณ์ HotPort นั้นสามารถแก้ปัญหาการบดบังสัญญาณของสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ ด้วยการเชื่อมสัญญาณผ่านระบบ WiFi ซึ่งเป็นการลดข้อจำกัดจากเทคโนโลยีไร้สายแบบอื่นๆ

 

ระบบสื่อสารสำหรับรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด


ด้วยระบบจัดตั้งและบริหารจัดการตัวเองของ Firetide AutoMesh™ โปรโตคอลที่ถูกใช้กับอุปกรณ์ HotPort นอกจากนั้นยังช่วยให้ระบบสามารถสร้างระบบการสื่อสารแบบชั่วคราวหรือเพิ่มจุดเชื่อมต่อ ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท ธรรมชาติของเหตุที่เกิดนั้นมีตั้งแต่อุบัติเหตุความเสียหายไม่มากในท้องถิ่น, พื้นที่เสี่ยงต่างๆ, สถานการณ์ที่มีตัวประกันหรือสถานการณ์กู้ภัยสำคัญ, ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในวงกว้างจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ การก่อการร้าย หรือมหันตภัยต่างๆ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไประบบสื่อสารที่ยังคงใช้งานได้ดีที่สุดก็คืออุปกรณ์มือถือต่างๆ รวมถึงโครงข่ายไร้สายที่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ด้วยตัวเอง จะเป็นส่วนสำคัญที่จะมีส่วนสำคัญในการเป็นโครงข่ายให้กับทีมบรรเทาสาธรณภัยชุดแรกที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ประสบเหตุ


โครงข่ายไร้สายสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์ HotPort สำหรับการติดตั้งในอาคารแต่ย้ายไปติดตั้งอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้เบาะหรือที่ใดก็ได้ในรถหรือศูนย์บัญชการเคลื่อนที่ อุปกรณ์ดังกล่าวมาพร้อมกับพอร์ตเครือข่าย Ethernet แบบ 10/100 Mbps. จำนวน 4 พอร์ต สำหรับรองรับอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบเคลื่อนที่, กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล, เครื่องรับสัญญาณ GPS และอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียที่หลากหลาย อุปกรณ์ HotPort สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารติดตั้งมาพร้อมกับเสารับส่งสัญญาณคุณภาพสูง ที่สามารถติดตั้งเข้ากับเสาสัญญาณเฉพาะกิจสำหรับการขยายขอบเขตโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ และเพื่อทำให้เกิดการเชื่อมต่อระบบภายนอกอาคารให้กับระบบกล้องวิดีโอวงจรปิดและอุปกรณ์บริการไร้สาย และด้วยการรองรับ PoE ทั้งอุปกรณ์แบบในและนอกอาคารทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมเข้ากับ HotPort นั้นยังคงทำงานได้อย่างแน่นอนเฉกเช่นเดียวกัน อุปกรณ์ HotPort นั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติที่รองรับการเข้ารหัสข้อมูลระดับสูง มีระบบควบคุมต่างๆ เช่นการเข้าถึง, การจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล, ระบบเครือข่ายเสมือน, การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายทั้ง LAN และ WAN รวมทั้งเครือข่ายไร้สายและอื่นๆ

 

รูปแบบการใช้งานที่สามารถดึงประโยชน์จากโครงข่ายบรอดแบนด์ไร้สายได้ทันที จากการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ HotPort บนโครงข่ายไร้สาย:


• ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตั้งขึ้นในพื้นที่ประสบเหตุ
• ระบบรับรู้สถานการณ์ที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากทีมเข้าทำงานชุดแรก ณ พื้นที่ ที่สามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS/GIS สำหรับการติดตามการทำงานแบบเรียลไทม์
• ระบบถ่ายทอดข้อมูลวิดีโอสดจากบริเวณประสบเหตุจากกล้องดิจิตอล รวมถึงระบบที่ติดตั้งกับหุ่นยนต์
• ระบบประสานการทำงานร่วมกัน ณ พื้นที่ประสบเหตุ พร้อมทั้งระบบประชุมผ่านกระดานไวท์บอร์ดและการประชุมผ่านระบบวิดีโอ
• ระบบข้อความด่วนแบบมัลติมีเดีย สำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือกับทีมทำงาน
• ระบบสำหรับการจายข่าวสารในพื้นที่ประบเหตุ ทั้งการแจ้งเตือนเหตุต่างๆ และแถลงการณ์ต่างๆ

 

โครงข่ายไร้สายสำหรับพื้นที่ปนะสบเหตุด้วยอุปกรณ์ HotPort นั้น จะเริ่มทำงานทันทีและโดยอัตโนมัติคล้ายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดแรกที่เข้าสู่พื้นที่ประสบเหตุ โครงข่ายไร้สายจะยังคงสร้างตัวเองและจะปรับเปลี่ยนตัวโครงข่ายเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เข้าสู่พื้นที่หรือสับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่พื้นที่ และด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่จำกัดการเข้าใช้งานในกรณีที่ต้องการ หรือโครงข่ายไร้สายสามารถเปิดให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ เข้าใช้งานได้ โครงข่ายดังกล่าวสามารถรองรับการเชื่อมต่อสูงสุดถึง 50 ระบบหรือมากกว่า และด้วยความสามารถที่รองรับการเชื่อมต่อแบบหลายช่องทาง โครงข่ายแบบไร้สายจึงเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานเช่นเดียวกับตอนเริ่มต้น


ประโยชน์ของการมีโครงข่ายไร้สายกระจายอยู่นั้นเป็นแค่เพียงเป็นท่อให้ครอบคลุมพื้นที่เท่านั้นหรือยังมีผลดีอย่างอื่นด้วย ลองนึกภาพของเจ้าหน้าที่กลุ่มแรกที่เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยสามารถเชื่อมเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ที่มีข้อมูลอยู่ ก็เหมือนการเชื่อมเข้าสู่โครงข่ายไร้สายที่มีอุปกรณ์ HotPort ติดตั้งอยู่ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอย่าง PDA ที่สามารถเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายไร้สายแบบ WiFi ที่เป็นเครือข่ายเชิงธุรกิจบนย่านความถี่แบบไม่ต้องออกใบอนุญาติ บนย่านความถี่ 2.4 และ 5 GHz

 

ความล้ำหน้าของโครงข่ายไร้สายสำหรับงานบรรเทาสาธารณภัยของ Firetide
มีหลายเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้าที่ใช้ในอุปกรณ์โครงข่ายไร้สายของ HotPort ซึ่งถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์สำหรับโครงข่ายไร้สายสำหรับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยบนย่านความถี่ 4.9 GHz การที่ทำงานอยู่บนย่านความถี่แบบของมีใบอนุญาติช่วยให้แอพพลิเคชั่นที่นำมาใช้งานนั้นได้เปรียบจากการพัฒนาเทคโนโลยีของเครือข่ายไร้สายในเชิงพาณิชย์ ในการใช้งานได้อย่างเต็มที่แต่เกิดการรบกวนของสัญญาณวิทยุที่น้อยกว่าผนวกกับการรักษาความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ นี่เป็นเพียงแค่ประสิทธิภาพของการนำเอาอุปกรณ์ HotPort มาใช้กับโครงข่ายไร้สายสำหรับงานการบรรเทาสาธารณภัย


• ระบบสื่อสารความเร็วสูงของจริง ที่รองรับการใช้งานมัลติมีเดีย (ข้อมูล/วิดีโอฝเสียง) บนสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบไร้สายอย่างแท้จริง
• ระบบที่มีระดับความสำคัญสูงสุดบนเสถียรภาพการทำงานระดับสูง และสามารถแก้ไขการทำงานของโครงข่ายไร้สายได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ระบบที่กลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาการใช้งานระบบไม่ได้เป็นเวลานาน
• ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับการใช้งานพร้อมด้วยการเข้ารหัสข้อมูลระดับสูง พร้อมระบบการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual LAN)
• สามารถขยายจำนวนจุดของอุปกรณ์เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การทำงานในสภาพแวดล้อมของโครงข่ายไร้สายมากถึง 1,000 จุด
• ใช้งานง่าย ด้วยอุปกรณ์ที่ตั้งค่าการทำงานและบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง
• Firetide HotPort ผ่านการรับรอง FCC Part 90 DSRC C-mask certified ของ FCC
• รองรับการทำงานแลลเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานบนรถยนต์หรือเรือขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับรัศมีครอบคลุมพื้นที่ของโครงข่ายไร้สาย
• รองรับการทำงานร่วมกับระบบสื่อสารที่อยู่อยู่แล้ว, ในรูปแบบการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น IP, IPX, XNS, NetBEUI และอื่นๆ และอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน commercial off-the-shelf (CTOS) รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบพกพา, คอมพิวเตอร์แล๊ปทอปและกล้องวิดีโอดิจิตอลวงจรปิด
• ผู้นำในอุตสาหกรรมที่ทำให้ต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำที่สุด ขึ้นอยู่กับงบที่มีอยู่และความต้องการใช้งานของระบบ

 

เกี่ยวกับ Firetide


โครงข่ายไร้สายจาก Firetide นำเสนอสิ่งที่เรียกว่า “การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ทุกสถานที่” สำหรับมหานคร, อุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจ โครงข่ายและอุปกรณ์เข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สายจาก Firetide นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สายที่มีประสิทธิภาพสูงและโชลูชั่นการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต, VoIP, ระบบกล้องวิดีโอวงจรปิดและเครือข่ายชั่วคราวที่ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว, สามารถใช้งานแบบเคลื่อนที่และง่ายต่อการติดตั้ง
อ่านข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.firetide.com.เข้าชม : 1337


ISP Infrastructure Systems 5 อันดับล่าสุด

Wireless Video Surveillance 30 / ก.ค. / 2555
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 30 / ก.ค. / 2555Network camera ,กล้องวงจรปิด ,ระบบกล้องวงจรปิด ,Network IP Camera ,IP Camera ,Convergence Security ,ระบบ CCTV ,CCTV ,security camera ,CCTV security ,IP Video Systems ,Wireless Network System ,Network Audio จำหน่ายสินค้า Axis, Mobotix, Messoa, Moxa, Milestone, Agent, Promise, gvd, iomega, emc2, honeywell, rextron, rose, austin hughes, smart av, kedacom, radvision, avaya, barix, onelan, minicom, firetire, lantech, surge guard, certes, tripp-lite

  

 

 

Upcomming Events
<< กรกฏาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31