Event & Activities

Event & Activities

15 Fab, 17 Digitalcom Partner Development#1

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ร่วมมือกับ DIVIO Tec Thailand เปิดอบรมหลักสูตร "Digitalcom Partner Development ครั้ง 1 " ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งทางด้านเทคนิคและการตลาด เพื่อให้เห็นถึงโอกาสในการขายและตลาดในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มมูลค่ายอดขายให้บริษัทของท่านมากยิ่งขึ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ะ