Event & Activities

Event & Activities

5 Nov,16 CSR โครงการสร้างบ้านพักครูโรงเรียนบ้านราวนคร

เมื่อวานที่ 5พฤศจิกายน 2559ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดิจิตอลคอม ยกทีมงานไปทำโครงการCSR ซีซั่น4 Sharing Happiness and Success: โครงการสร้างบ้านพักครูโรงเรียนบ้านราวนคร ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยทางเราได้มอบบ้านพักครู มูลค่า 277,000 บาทค่