Event & Activities

Event & Activities

14 Oct,16 ดิจิตอลคอม ร่วมกับ ทีเอส เทเลคอม แอนด์ โอเอ จัดสัมมนา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาทางบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ทีเอส เทเลคอม แอนด์ โอเอ จำกัด จัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย (IP Camera) และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) ให้กับสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์