Event & Activities

Event & Activities

9 Sep 16, มอบกล้องวงจรปิดแบรนด์ DivioTec รุ่น NBR 321 จำนวน 20 ตัว

วันนี้คุณสุวิช จิตรเกษมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด และคุณอติพัฑฒ์ จิวะพงศ์ General Manager บริษัท ดีวิโอเทค จำกัด เดินทางไปมอบกล้องวงจรปิดแบรนด์ DivioTec รุ่น NBR 321 จำนวน 20 ตัว มูลค่า 262,000 บาท ให้กับ CCTV Consortium ผ่าน สวทช. เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนา Software โครงการ Smart City