Event & Activities

Event & Activities

13 Oct, 15 Road Show Synology @SWU

วันที่ 13ต.ค. 58 มาพบกับพวกเรากับกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ Product Contest #Synologyแบบไหนที่ใช่ ที่ตึกวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว. ตั้งแต่ เวลา 11.00-14.00 น. แล้วพบกันนะคะ