Event & Activities

Event & Activities

12 Aug,16 กิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ด้วยรักและห่วงใยเด็กๆนักเรียนอยากให้มีความปลอดภัย
ตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนผู้ปกครอง :)

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย มอบอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งให้แก่ 
- โรงเรียนบ้านนาบัว
- โรงเรียนบ้านหนองแซง
- โรงเรียนบ้านหนองกุง
- โรงเรียนบ้านนาม่วง
ณ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ) ที่ผ่านมา