Sharing Happiness and Success

12 Aug, 16 DGC มอบอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แก่โรงเรียน...

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย มอบอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งให้แก่ 

  •  โรงเรียนบ้านนาบัว
  •  โรงเรียนบ้านหนองแซง
  •  โรงเรียนบ้านหนองกุง
  •  โรงเรียนบ้านนาม่วง

ณ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ) ที่ผ่านมา